Skip to main content

Japanese Communication-1


DRN
Enrollment is Closed

NỘI DUNG MÔN HỌC

• Môn học giúp người học tiếng Nhật có thể rút ngắn thời gian học hơn, hiệu quả hơn trong việc tiếp cận hệ thống Văn phạm từ N5 đến N3 trong tiếng Nhật, bằng cách học trực tiếp trong hội thoại. • Môn học giúp người học có thể giao tiếp được luôn nhờ hệ thống văn phạm được học trong từng bài, hiệu quả trong giao tiếp ngay khi học • Môn học giúp người học có hệ thống từ vựng, ngữ pháp tương đương với hệ thống JLPT N5 đến N3 mà không cần phải học thông qua trật tự cũ như của Minna Nihongo, giúp người học dễ tiếp cận, và dễ dàng có thể giao tiếp được thông qua hệ thống từ vựng, ngữ pháp, luyện tập,giao tiếp theo hệ thống cuốn DEKIRU NIHONGO. • Môn học tổng hợp 4 kỹ năng thực chiến giúp người học có thể hoàn thiện kỹ năng giao tiếp ngay trong quá trình học tập. Cụ thể:  Kỹ năng tư duy: Thông qua tranh, ảnh, học viên sẽ sử dụng tất cả vốn hiểu biết của mình về từ vựng, ngữ cảnh..hiểu bối cảnh giao tiếp, xây dựng kịch bản giao tiếp trước khi bắt đầu vào bài.Sau quá trình học, sẽ vận dụng lại một lần nữa, để thấy được khiếm khuyết trong giao tiếp của mình  Kỹ năng nghe: Tất cả hội thoại trong từng bài được chia nhỏ để học viên có thể thuộc, nhớ và dễ dàng vận dụng. Cuối mỗi bài sẽ có phần luyện tập nghe để học viên kiện cường hơn về tổng quan nội dung hội thoại cần nhớ, cần nói.  Kỹ năng nói: Trong mỗi bài luôn có các task luyện tập, để học viên có thể nhớ ngay các từ vựng, cấu trúc câu, cấu trúc giao tiếp. Mục tiêu của hoạt động này là học viên được luyện tập thường xuyên kỹ năng nói, ngay cả khi tự học một mình, học viên cũng có thể dừng lại video để ôn tập lại, ghi nhớ và học thuộc từ đơn vị giao tiếp nhỏ nhất. Sau mỗi bài sẽ có phần thu hoạch để học viên viết, sau đó thực hiện chia sẻ thông tin viết đó tới lớp và mọi người xung quanh.  Kỹ năng đọc- viết: Cuối mỗi bài sẽ có phần đọc tổng hợp. Dựa trên bài đọc này, học viên sẽ viết ra cho mình các dạng bài ngắn tương tự liên quan tới chính cuộc sống, nhu cầu của mình. Học viên sẽ dựa trên bài viết này để luyện tập thành các bài mini speech sau mỗi buổi học như một dạng thành quả của bài.
  1. Course Number

    drn01
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    14:00